IAm Anděl & Život v Lásce

Moje básně

Pochybnosti

Pochybnosti

Jako stín přišly mé pochybnosti,
nikdo je nezval, přec vlezle hledí.
Tak v současnosti i absurdnosti,
oči plné slz, slzy zas šedi.
Ze sklípku Martina Doležala

Ze sklípku Martina Doležala

Moje Láska k vínu.
Tvoje Láska k ženě.
Žízeň má tu vinu.
Slunce, píseň, štěně.
Jako dárek úsměv

Jako dárek úsměv

Jeden úsměv,
jako Dárek.
Druhý úsměv,
dám si párek.

Články o Lásce

Probuzení

Probuzení

Řekl bych že v řádu posledních 30 let dochází k probouzení části lidstva, každá nová generace je jiná. Neustále se mění naše společnost a je to vidět a cítit po celé Zemi.
Cesta lásky

Cesta Lásky

Stojím u cesty a zavírám oči. Vnímám lidské duše, které obklopila mlha strachu, bolesti a hlouposti.

Krásné slavné básně

Máj

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

Nové básně nových básníků

Věneček vzpomínek

Věneček lásky
uvitý z kouzla Máje.
Královská koruna pokory
zdobí hlavy princezen dětství,

Ptáš se mě ...

Ptáš se mě proč skládám básně,
proč stále hledám souznění vět?
Já odpovídám, že je mi krásně,
tak krásně, když mám svůj svět.