Cesta Lásky

Cesta Lásky

Stojím u cesty a zavírám oči. Vnímám lidské duše, které obklopila mlha strachu, bolesti a hlouposti. Po tvářích mi začínají utíkat slzy. Lidské duše toužící po lásce přestávají milovat. Náhle mi upadla moje křídla. Padám na kolena a uplakanou hlavu držím ve svých dlaních. Zklamal jsem, sám sebe, všechny duše a celý tento Svět. Světlo ze mě odchází a já si říkám, stojím tu na rozcestí a cítím, že umírám. Jako vše okolo mě. Ne to přeci není má cesta. Že jsem byl zase sražen do prachu nic neznamená. Musím se vzchopit, ponořit se do své vlastní čisté duše a začít hledat novou cestu. Cestu Lásky. Jen ta jediná dokáže zachránit tento Svět a  můj ztracený paprsek začne opět zářit a rozdávat všem lásku bez závazku. Odplazil jsem se do své komůrky. Vyčerpaný a dobitý, jsem začal zase od počátku. Zavřel jsem oči a hledal v sobě tu jedinou nejúžasnější sílu našeho Vesmíru, Lásku. Miluji Tě Vesmíre, miluji Vás všechny duše v naší dimenzi bez rozdílu. Každý, komu se Lásky nedostává, si jí může ode mne vzít, tolik co potřebuje. Začínají se rozsvěcet malá světýlka a strach se zase začal Lásky bát. Nic není ztraceno. Dotkněte se mého světla a šiřte ho dál. Neb dnes není jiné cesty. Slabý se může stát silným a silný se může stát slabým. Záleží jenom na každém z nás.

S láskou Váš IAm Anděl