Věneček vzpomínek

Věneček vzpomínek


Věneček lásky
uvitý z kouzla Máje.

Královská koruna pokory
zdobí hlavy princezen dětství,

staré mlýny
melou dějiny i přítomnost,
v náhonech spí budoucnost,

pojď jí probudit
je v nás
když se plavíme
po vlnách
vonících lučních lánů.