Nauč sa žiť

Nauč sa žiť

Otvor náruč dokorán,
príjmaj lásku je to chrám,
miluj, trp a odpúšťaj,
nauč sa žiť je to dar,
dávaj, prímy, vez mi si,
nezabudni poďakovať si,
večer skončí modlitbou,
potom odlož myseľ,
ponor sa do ríše snov.