Poklidný a skromný život

Poklidný a skromný život

"Poklidný a skromný život přináší více radosti než honba za úspěchem, z níž plyne jen věčný nepokoj."