Nové básně

Nové básně

Nové básně jsou nové básně méně známých autorů.

Hodnoťte nové básně

Je to jednoduché u každé básně stačí vpravo pod básní kliknout na palec. Podle Vašeho hodnocení se sestavuje žebříček nejlepších nových básní.

Ozvěny srdce

Jen jsem se zahleděl do květů,
  chtěl jsem přivonět, 
iluze mne chtěla pohltit 
a láska silou opojnou,

Narozky

Anděli bílý kde ses tu vzal,
přišel jsi s hůry kdo tě poslal?
Vyslovils přání co mělo se stát
ne, nestalo se tak, bylo to jinak.

...

Někdy mám chuť
Sedět v koutku
A brečet

Andělský stres

Víte proč anděly
Netrápí stres?

Protože každou
Volnou chvíli

Bohém

Jsem jaký jsem
Jiný už nebudu
Svými básněmi
Dělám ostudu

Ztracený

Jsou chvíle
Kdy nemůžeš
Dál

Koloběh

Den končí
Nocí zmaru a
prohry

Modlitba

Odpusť mi Pane mé hříchy
Proměň srdce plné pýchy
Přiveď mě prosím k Tobě blíž
Nauč mě milovat svůj kříž

Nerozumím

Nerozumím ti
Nerozumím ani
Hlásce

Víly

Dumám na tím
Žijí s námi víly?

Co ten tichý
Šelest kolem hlavy?