Zbabělci

Zbabělci

papírové vlaštovky
popsané anonymní lží proroků
padají mi k nohám
červenají se barvou ibišků
rozevírajíce se osiřením
z rukou zbabělců

překračuji je s přáním
aby i s tichem shořely

kdo za to může

lámu ze sebe kámen
s vyrytými grafity výčitek
štítivě vyplivuji
zjizvená slova
přemýšlím o mezích