Závrať

Závrať

opřu se o zábradlí
budu se dívat
do propasti času
na jeho záhyby a prolákliny

na odešlé mrtvé
ale i živé
co nás nechtěli

závrať s následnou bolestí
je jak řez do těla
kocovina
až jsem říhla 
pachuťí odešlosti

otoč se a běž
sakra utíkej
cesty v polích se rozcházejí
doširoka
a vůbec nevadí