Vnitřní světy

Vnitřní světy

Přinutil mě (aniž tuší)
zpytovat svoje svědomí.
Maluje si svět černou tuší
a vydává ho za růžový.

Vesmírné světy zdají se být
rozdílnější než vskutku jsou,
přes hádky, spory, bajonety
bloudíme cestou podobnou.

Protknutá srdce plná zloby
po lásce touží potají.
"Svět řítí se nám do záhuby!" 
slýcháme plivat z otupělé huby,                  
a přesto ve své duši Víme,
že cestu k sobě nacházíme.