Víly

Víly

Dumám na tím
Žijí s námi víly?

Co ten tichý
Šelest kolem hlavy?

Zavři oči
Počkej malou chvíli

Slyšíš šustit
Krásné vílí hávy