Ten kto miluje

Ten kto miluje

Ten kto miluje, vraj nepodvedie? 
Ten kto miluje vraj. Neklame? 
Ten kto miluje vraj, nepozná trápenie? 
Ten kto miluje je len človek s masa a kosti, preto aj on chybuje... 

Môžeš milovať, môžeš dávať, 
môžeš veriť, no musíš aj váhať, 
nikdy nič nie je také, ako vypadá, 
vždycky sa pravda dopátra... 

Záleží či odpustiť vieš, koľkokrát ustúpiš a pochopíš, čo chceš