Roztoužená

Roztoužená

Oblečena ohněm tvé žádosti
snáší se popel mého studu
květinovou cestou k prožitku
otevírám bránu posvátnosti.

Žíznivé květy touží být svlaženy
polibky těl nasytí duše
objevná vůně vznáší se za obzor
vlnění smyslů vlévá se do ženy.

Pohledem zastavil malebný čas
na nočním nebi zjevily se hvězdy
hořící moře najednou utichá
doteky věčnosti prostoupily nás.