Ozvěny srdce

Ozvěny srdce

Jen jsem se zahleděl do květů, 
chtěl jsem přivonět, 
iluze mne chtěla pohltit 
a láska silou opojnou,
táhla mne do ráje snů,
které jsou na dosah ruky 
i nehmatatelných smyslů 
vábení, dodat jsem chtěl 
jen svoji duši odvahy 
a spříznění s pravdou.