Narozky

Narozky  

Anděli bílý kde ses tu vzal,
přišel jsi s hůry kdo tě poslal?
Vyslovils přání co mělo se stát
ne, nestalo se tak, bylo to jinak.

Ne, necinkali skleničky,
nebyl dort, ani maličký
jen pár lidí vzpomnělo si,
nebo na nettu přečetlo si,
že moje já narozky slaví,
a tak tu jsem, bez vší té slávy.
Naplněna radostí, co lidskou duši potěší,
že pár přátel vzpomnělo si,
a milým slovem dalo mi znát,
že nejsem tu sama, že někdo mě má rád.