Nad priateľstvo niet

Nad priateľstvo niet

Čo je vlastne priateľstvo? 
Mala brána, tajomstvo, 
Lepšie sa nám žije s nim, 
tá láska so šťastím, 

Priateľstvo, predsa stojí nám, zato, 
milé nežné objatie, 
pochopenie, krásne dojemné vysvetlenie, 
vzájomne pochopenie, 

Priateľstvo je dar z neba, 
ver či nie bez neho sa žiť nedá, 
priateľ si ťa rád získa, 
keď ho nemáš moc nám to chýba, 

Priateľ ti rád pomôže, 
dušu pomaly zahojí, 
slnko do tvojej tvare zasvieti, 
bolesť a trápenie odiali, 

Cítiš v srdci krásne chvenie? 
Nad priateľstvo nič nemá, 
priateľstvo je, predsa nádhera, 
keď je pevné, dlhé, nikdy nevyhasína.