Modlitba

Modlitba

Odpusť mi Pane mé hříchy
Proměň srdce plné pýchy
Přiveď mě prosím k Tobě blíž
Nauč mě milovat svůj kříž