Andělský stres

Andělský stres

Víte proč anděly
Netrápí stres?

Protože každou
Volnou chvíli

Omalovávají
Křídla motýlí

Pak opět mohou
Naše smutky nést