Calvin Klein

Calvin Klein

Informativní text

U každé fotografie je v titulku použito slovo, které řekli sami děti nebo jim to slovo v životě chybí nebo by si ho přáli více slyšet. Malé děti zde říkají slova, podobná jako dospělí lidé. Jen je říkají bez ostychu, pravdivě a s láskou v srdci, že se jim to vrátí. Děti ještě nezažili tolik zkoušek jako dospělý a jsou otevřenější.

Nebuďte i vy sami k sobě lhostejní a řekněte si nahlas slovo, které vám schází. Může to být Váš další důležitý krok ve Vašem životě. A dál může následovat, že třeba uděláte svou energií / myšlenkou / činem něco pro Tyto děti.