Milovaná dívka neví nic

Milovaná dívka neví nic

„Milovaná dívka neví nic, pokud neví, že muži cení nedosaženou věc víc, než má ceny.“

William Shakespeare